1. Koń ciągnie sanie o masie 200 kg ze stałą siłą 200N. Jeśli sanie poruszają się ruchem jednostajnym to współczynnik tarcia płóz o śnieg wynosi:
a)0,1 b)0,01 c)0,4 d)0,04 e)0,002
2. Dwa jednakowe ciała poruszają się po okręgach, których promienie spełniają zależność r1=3r2. Jaki jest stosunek sił dośrodkowych działających na te ciała , jeśli prędkość liniowa pierwszego ciała jest trzy razy większa od prędkości liniowej drugiego?
a) F1/F2=1 b) F1/F2=1/3 C) F1/F2=3 D)F1/F2=9 E)F1/F2=1/9
3. Na ciało A o masie 500kg działa siła 100N, a na ciało B o masie 1000kg działa siła 20N. Porównując ich przyśpieszenie możemy stwierdzić, że przyśpieszenie:
a) ciała A jest największe
b) ciała B jest największe
c) ciała C jest najwieksze
d)ciał A i B jest jednakowe
e)ciał A, B i C jest jednakowe
4. Z jaką prędkością odskoczy do tyłu po wystrzale karabin o masie 5kg, jeżeli masa pocisku wynosi 20g, a jego prędkość 1000m/s?
5. Na końcu sznurka o długości 2m przywiązany jest kamień o masie 1kg. Jeśli sznurek wytrzymuje obciążenie 200N to po wprawieniu kamienia w ruch po okręu w płaszczyźnie poziomej zerwie się on gdy prędkość przekroczy ile m/s?
6. Wózek o masie 50 kg poruszający się z prędkością 10m/s zderza się niesprężyście z wózkiem o masie 75 kg o nieznanej prędkości. Oba wózki poruszają się dalej z prędkością 2,5m/s zgodnie ze zwrotem prędkości wózka o masie 50 kg. Oblicz prędkość wózka o masie 75kg.
Proszę o komentarz i obliczenia do zadań abc, z góry bardzo dziękuje:)

1

Odpowiedzi

2010-01-18T21:36:26+01:00
1.T=fmg
f=T/mg
f=200N:200kg×10m/s²
f=0,1,odp.a
2.r₁=3r₂
v₁=3v₂
F₁=mv₁²/r₁
F₂=mv₂²/r₂
F₁/F₂=mv₁²/r₁:mv₂²/r₂
F₁/F₂=v₁²/r₁×r₂/v₂²=(3v₂)²/3r₂×r₂/v₂²=9v₂²/3r₂×r₂/v₂²=3
odp.c
3.a₁=F/m=100N/500kg=0,2m/s²
a₂=20N:1000kg=0,02m/s²
brakuje trzeciego ciała
4.m₁v₁=m₂v₂ - zasada zachowania pędu( zjawisko odrzutu)
v₁=m₂v₂/m₁
v₁=0,02kg×1000m/s:5kg
v₁=4m/s
5.F=mv²/r
v²=Fr/m
v=√Fr/m=√200N×2m:1kg=√400m²/s²=20m/s
6.m₁v₁-m₂v₂=(m₁+m₂)v - zasada zachowania pędu
m₂v₂=m₁v₁-(m₁+m₂)v
v₂=[m₁v₁-(m₁+m₂)v ]:m₂
v₂=[50kg×10m/s-125kg×2,5m/s]:75kg
v₂=2,5m/s
1 5 1