Odpowiedzi

2010-01-18T20:54:57+01:00
Pole=2×pole podstawy+pole boczne
pole=2×½ab+ah+bh+ch
a,b= przyprostokatne;;a=5cm,,b=12cm
c=przeciwprostokatna bo 5²+12²=25+144=169,,,√169=13
h=wysokośc bryły=10cm

]pole=2×½×5×12+5×10+12×10+13×10
pole=60+50+120+130=360cm²
v=pole podstawy×h
v=½abh
v=½×12×5×10
v=300cm³
1 5 1
2010-01-18T21:00:35+01:00
Graniastosłup o podstawie trójkąta o bokach 5 cm 12 cm i 13 cm wysokość graniastosłupa 10 cm Oblicz pole Graniastosłupa i V .

Trójkąt o bokach 5, 12, 13 jest trójkatem prostokątnym, gdyż:
5²+12²=25+144=169
13²=169

Pole powierzchni graniastosłupa obliczamy ze wzoru:
Pc=Pb +2Pp
Pc - pole powierzchni całkowitej
Pb- pole boczne
Pp- pole podstawy

Pb=obwód podstawy*wysokość graniastosłupa
Pb=(5+12+13)*10=30*10=300[cm²]

Pp=½*5*12=30[cm²]

Pc=300+2*30=300+60=360[cm²]

V=Pp*H
V=30cm²*10cm=300cm³