Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • szkp
  • Początkujący
2010-01-18T20:55:25+01:00
Synonim "perswadować" to wyjaśniać

-perswazja, to sztuka przekonywania kogoś do własnych racji.
-perswadować, to tłumaczyć coś komuś, dowodzić czegoś.
-agitacja, to działalność prowadząca do zjednania zwolenników dla pewnej sprawy, idei, poglądów
-agitować to zjednywać zwolenników dla jakiejś sprawy, nakłaniać
-propaganda, to celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań ogółu ludności
-propagować to upowszechniać jakieś poglądy, idee lub wiedzę
2010-01-18T21:05:46+01:00
"perswadować " -przekonywać , argumentować

-perswazja -dowodzenie, wyjaśnianie czegoś komuś, najczęściej przy jednoczesnym przekonywaniu, zachęcaniu kogoś do czegoś

-perswadować -tłumaczyć , dowodzić , przekonywać

-agitacja - pozyskiwanie zwolenników dla jakiejś sprawy, ideologii, organizacji lub programu politycznego. Agitacja zazwyczaj związana jest z kampanią wyborczą.

-agitować -forsować, lansować, popychać, Agitować za pokojem, na rzecz pokoju.
- zjednywanie zwolenników dla jakiejś sprawy

-propaganda -szerzenie jakichś poglądów, haseł politycznych itp. mające na celu pozyskanie zwolenników.
technika sterowania poglądami i zachowaniami ludzi polegająca na celowym, natarczywym, połączonym z manipulacją oddziaływaniu na zbiorowość.

-propagować -upowszechniać jakieś poglądy, idee lub wiedzę .