Zadanie z zakresu 1G Ćw. 3 strona 6 :D
3.Podaj po jednym przykładzie oddziaływań pomiędzy sferami Ziemi wymienionymi poniżej.
a. Oddziaływanie hydrosfery na litosferę


b.Oddziaływanie atmosfery na hydrosferę


c.Oddziaływanie atmosfery na biosferę


d.Oddziaływanie litosfery na atmosferę


e.Oddziaływanie hydrosfery na biosferę

Podaj czynnik klimatotwórczy decydujący o niskich rocznych sumach opadów atmosferycznych na jednym z obszarów.

Nazwa obszaru: Arktyka
Czynnik klimatotwórczy: ................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T21:14:21+01:00
A) meandrowanie rzek
b) sztormy, fale
c) przenoszenie przez wiatr pyłków
d) podczas wybuchów wulkanów wydostają się do atmosfery szkodliwe gazy i pyły
e) woda jest niezbędna dla organizmów do życia