Help !! Liczę na tylko dobre rozwiązania !!

1) Klient wpłacił do banku 50 000 zł na 2,8% w stosunku rocznym. Po ilu miesiącach otrzyma 280 zł odsetek, pomniejszonych o 20% podatek?
2) Firma uzyskała kredyt w banku na 12% w stosunku rocznym. Po 9 miesiącach spłaciła dług wraz z odsetkami , w sumie 109 000 zł . Ile złotych kredytu uzyskała firma ?
3) Stosunek długości boków trójkąta jest równy 13: 12: 5 . Średni bok jest dłuższy od najkrótszego o 3,5 cm. Oblicz pole i obwód trójkąta.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T21:34:13+01:00
1]280zł=80% odsetek
x zł=100%
x=280×100:80
x=350zł=odsetki przed opodatkowaniem
x/12×2,8% z 50 000=350
x/12×0,028×50 000=350
x/12=350:1400
x/12=¼
4x=12
x=3
czyli po 3 m-cach
spr. 50000+3/12×0,028×50000=50000+350zł=50350zł
350zł-20% z 350zł=280zł
odp. po 3 m=cach oszczedzania
zad.2]
12% w stosunku rocznym, czyli 9% po 9 m-cach
x -kwota kredytu
x+9%z x=x+0,09x=1,09x
1,09x=109 000zł
x=109 000:1,09
x=100 000zł=wziety kredyt
zad.3]
długości boków:5x,,,12x,,,13x
12x=5x+3,5cm
12x-5x=3,5
7x=0,5cm

czyli boki mają: 5x=5×0,5cm=2,5cm
12x=12×0,5=6cm
13x=13×0,5=6,5cm
sprawdzamy, czy ten Δ jest prostokatny
2,5²+6²=6,5²
6,25+36=42,25
42,25=42,25
jest
pole=½ab=½×2,5×6=7,5cm²
obwód=2,5+6+6,5=15cm
1 5 1