Stosując wzór skróconego mnożenia, wykonaj potęgowanie:
a) (x-5)²
b) (1-x)²
c) (4-x)²
d) (3x-1)²
e) (3x-7y)²
f) (5x-2y)²
g) (6x-2y)²
h) (8a-3b)²
i) (4n-3)²
j) (√3-x)²
k) (2√2x-1)²
l) (√5x-√3y)²
m) (½x-¼)²
n) (x⁻³-1)²
o) (17x-12y)²
p) (0.02x-0.1)²

1

Odpowiedzi

2010-01-18T21:24:33+01:00
A) (x-5)² = x²-10x+25
b) (1-x)² = 1-2x+x²
c) (4-x)² = 16-8x+x²
d) (3x-1)² = 9x²-6x+1
e) (3x-7y)² = 9x²-42xy+49y²
f) (5x-2y)² = 25x²-20xy+4y²
g) (6x-2y)² = 36x²-24xy+4y²
h) (8a-3b)² = 64a²-48ab+9b²
i) (4n-3)² = 16n²-24n+9
j) (√3-x)² = 3-2√3x+x²
k) (2√2x-1)² = 8x²-4√2x+1
l) (√5x-√3y)² = 5x²-√15xy+3y²
m) (½x-¼)² = ¼x²-¼x+1/16
n) (x⁻³-1)² = x⁻⁶-2x⁻³+1
o) (17x-12y)² = 289x²-204xy+144y²
p) (0.02x-0.1)² = 0,0004x²-0,004x+0,01

Przy tylu przykładach nie gwarantuję, że gdzieś się nie pomyliłem