Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-18T21:37:41+01:00
Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne.Częstotliwość napięcia - wielkość opisująca częstotliwość przebiegu podstawowego napięcia przemiennego.Ilość zmian kierunku przepływu prądu w czasie jednej sekundy.Przy wysokich częstotliwościach prądu przemiennego występuje zjawisko naskórkowości powodujące wzrost pozornej oporności przewodnika.Częstotliwość w sieci elektroenergetycznej wynosi 50 Hz.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-18T22:02:06+01:00
Charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd nazwa przemienny). Najczęściej pożądanym jest, aby wartość średnia całookresowa (tzn. składowa stała) wynosiła zero.