Odpowiedzi

2010-01-19T00:18:54+01:00
Funkcja kapłańska-Jezus występuje w roli kapłana wtedy, kiedy składa swoją ofiarę i kiedy spełnia posługę słowa. Świeccy są powołani, aby rodziły się w nich zawsze coraz obfitsze owoce Ducha. Wszystkie bowiem ich uczynki, modlitwy i apostolskie przedsięwzięcia, życie małżeńskie i rodzinne, codzienna praca, wypoczynek ducha i ciała, jeśli odbywają się w Duchu, a nawet utrapienia życia, jeśli cierpliwie są znoszone, stają się duchowymi ofiarami, miłymi Bogu; ofiary składane są zbożnie Ojcu w eucharystycznym obrzędzie wraz z ofiarą Ciała Pańskieg

Funkcja prorocka-W nauczaniu Jezusa dostrzec można wiele rysów prorockich, podobnie jak wcześniejsi prorocy krytykuje zepsucie obyczajów. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych proroków na Jego oczach zostaje odrzucona Jego nauka. On sam zostaje wzgardzony przez Jerozolimę, która zabijała proroków. Jezus zapowiada swoją własną śmierć, stając się prorokiem samego siebie, pokazując, że jest Panem swego przeznaczenia, że godzi się ze swym losem, aby wypełnić wolę Ojca, wyrażoną w pismach.


Funkcja królewska-Zadaniem ludzi świeckich, z tytułu właściwego im powołania, jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Chrystus przez swoje posłannictwo udzielił swoim wiernym daru królewskiej wolności, by przez zaparcie się siebie oraz przez życie święte pokonywali w sobie samych panowanie grzechu
5 3 5