1.On juz poszedł do domu.
2.Czy kiedykolwiek okłamałeś rodziców?
3.On jeszcze nie odezwał sie do mnie.
4.Nasi rodzice byli zawsze bogaci.
5.My znamy sie od wieków.
6.Ona mieszka na wsi od urodzenia
7.Czy on kiedykolwiek gotował rosół?
8.Własnie dostałem sms-a.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T16:22:43+01:00
1. He already went home.
2. Have you ever lied to parents?
3. He still said nothing to me.
4. Our parents were always rich.
5. We know from centuries of August.
6. She lives in rural areas since birth.
7. Does he ever cook chicken soup?
8. I just got a text message.