Wykonaj redukcję.

a) 1,2x - 2y i 5x + 1,3y =
b) 2/3a - 4/5b + 4/9a - 0,2b =
c) -3m -7n + 4m - 15 n + 1 =
d) 0,005x - 0,07x do potęgi drugiej + 1,2x do potęgi drugiej - 0,07x - 1,05x do potęgi drugiej =
e) -z -z do potegi drugiej + 0,5 z + 3,5 z + 4,5z do potęgi drugiej=
f) -x + 2y - z - 7 + 2x - 3y + z - 2 =

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T22:12:47+01:00
A) 1,2x - 2y i 5x + 1,3y = to i to może być "+" lub "-"
1,2x - 2y + 5x + 1,3y = 6,2x - 0,7y
1,2x - 2y - 5x + 1,3y = - 3,8x - 0,7y
b) 2/3a - 4/5b + 4/9a - 0,2b = 6/9a - 8/10b+ 4/9a - 2/10b = 10/9a - 10/10b = 10/9a - b
c) -3m -7n + 4m - 15 n + 1 = m -22n + 1
d) 0,005x - 0,07x² + 1,2x² - 0,07x - 1,05x² = 0,08x² - 0,065x
e) -z - z² + 0,5 z + 3,5 z + 4,5z²= 3,5z² + 3z
f) -x + 2y - z - 7 + 2x - 3y + z - 2 =x - y - 9
2010-01-18T22:21:54+01:00
A)6,2x-0,7y
b)6/9a-8/10b+4/9a-2/10b=10/9a-10/10b=1 1/9a-1b
c)1m-22n+1
d)-0,065x+0,08x²
e)3z+3,5z²
f)x-y-9