1) W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC mają długości : pierwiastek z 13 i 5, w wysokość poprowadzona z wierzchołka C ma długość 3. Oblicz pole tego trójkąta.

2) Pole trójkąta równoramiennego jest równe 48 cm2, a podstawa ma długość 12cm. Oblicz obw. tego trójkąta.

3 W zalączniku .

Pilne! Z góry dziękuję.

2

Odpowiedzi

2010-01-18T21:38:28+01:00
1)
x- jeden kawałek
y-drugi kawałek podstawy
x²=5²-3²
x²=25-9
x²=16
x=4
y²=(√13)²-3²
y²=13-9
y²=4
y=2
podstawa=4+2=6cm
pole Δ=½×6×3=9cm²

2)
pole trójkąta
1/2 × 12 × h = 48

h = 8 cm

z Pitagorasa

8²+6² = c²
c = 10 cm

obwód a + c+ c = 32 cm
6 4 6
2010-01-18T21:49:22+01:00
1. Wysokośc dzieli bok AB na dwa odcinki, oznaczam je x i y
z tw. Pitagorasa:
x²+3²=√13²
x²+9=13
x²=13-9
x²=4
x=2

y²+3²=²5²
y²+9=25
y²=25-9
y²=16
y=4

Podstawa ma dł. 2+4=6

P=½*6*3=9

2) Pole trójkąta równoramiennego jest równe 48 cm2, a podstawa ma długość 12cm. Oblicz obw. tego trójkąta.

P= 48cm²
P=½*p*h
P=12cm
48cm²=½*12cm*h
h=48cm²:6cm
h=8cm

Z tw. Pitagorasa obliczam g - ramię:
h²+(½p)²=g²
(8cm)²+(6cm)²=g²
64cm²+36cm²=g²
100cm²=g²
g=10cm

Ramię ma dł. 10cm

Ob=2*g+p
Ob=2*10cm+12cm=20cm+12cm=32cm
3. niestety nie mogę otworzyć załącznika.
5 4 5