Odpowiedzi

2010-01-18T23:50:55+01:00
ENERGIA KINETYCZNA.


Energia :
1 ... potencjalna sprężystości. (odp. Energia)
2. Inaczej stały. (odp. constans)
3.Odnawialne źródła energii. (odp. alternatywne)
4. Główne źródło energii. (odp. ropa naftowa)
5.Źródło geotermiczne. (odp. biogaz)
6.Jedno ze źródeł energii np. brunatny. (odp. węgiel)
7. Alternatywne źródło energii. (odp. wiatr)

Kinetyczna:
8.Nie działają w nim żadne wewnętrzne siły. (odp. układ odosobniony)
9. Sztywne ciało osadzone na osi. (odp. dźwignia)
10. F1*r1=F2*r2 to.. (odp. warunek równowagi)
11.Dzielona na 3 rodzaje energii. (odp. energia mechaniczna)
12.Dżul- .... energii. (odp. jednostka)
13. Wartość .... (odp. siły)
14. Praca wykonana w określonym ... (odp. czasie)
15. ... zachowania energii. (odp. zasada)
16. ... proste. (odp. maszyny)
17. Inaczej ciężar ciała. (odp. masa)

mam nadzieję że pomogłam ;)
1 5 1