Odpowiedzi

2010-01-18T23:45:10+01:00
Dane:
S=10[cm2]=0,001[m2]
p=1[kPa]=1000[Pa],musimy znaleźć wartość siły F, działającej na ciało.Wzór:p=F/S,to F=p*S,
Jednostka: [F]=[Pa/m2]=[(N/m2)/m2]=[N],obliczenia,
F=1000*0,001=1[N],masę ciała obliczymy ze wzoru:
F=m*g,gdzie g-przyspieszenie grawitacyjne,g=10[N/kg],
m=F/g , to m=1/10=0,1[kg].
Odp.Masa kamienia wynosi m=0,1[kg]