Odpowiedzi

2010-01-21T15:30:49+01:00
Polacy żyjący pod okupacją radziecką znaleźli się w bardzo trudnych warunkach. Zagarnięto im majątki ziemskie, fabryki, warsztaty pracy, zawieszono emerytury. Brakowało żywności. Podobnie jak inni obywatele państwa radzieckiego Polacy - przymusowi obywatele ZSRR - zostali pociągnięci do obowiązkowej służby wojskowej. Nad wszystkimi rozciągnięto ścisły nadzór policyjny, poddając ich politycznej indoktrynacji w duchu ideologii komunistycznej. Władze natychmiast przystąpiły do walki z wszelkimi przejawami polskości - polskie nazwy ulic, miejscowości, nazwiska, witryny sklepowe zmieniano na ukraińskie, białoruskie, rosyjskie.
Polskie instytucje kulturalne - kina, biblioteki, muzea - zamknięto. Zniknęły polskie książki, prasa. Ateistyczne władze radzieckie podjęły walkę z Kościołami - prześladowano duchownych, zamykano kościoły, synagogi, zbory protestanckie. Miejsca kultu zamieniano na sale kinowe, magazyny.
1 5 1