Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T22:16:13+01:00
Przypadki :
M. on
D. niego, jego, go
C. niemu, jemu, mu
B. niego, jego, go
N. z nim
Ms. o nim

(przez wołacz nie odmieniamy)

Rodzaje :
męski : on
żeński : ona
nijaki : ono

Liczby :
pojedyncza :
rodz. męski | rodz. żeński | rodz. nijaki

M. on ona ono
D. jego, go, niego jej, niej jego, go, niego,
C. jemu, mu, niemu jej, niej jemu, mu, niemu
B. jego ją nią je nie
N. nim nią nim
M. nim niej nimmnoga :
forma męskoosobowa | forma rzeczowa
M. oni one
D. ich, nich ich, nich
C. im, nim im, nim
B. ich, nich je, nie
N. nimi nimi
M. nich nich

115 4 115