1. Oblicz objętość CO2 i amoniaku (w warunkach normalnych) potrzebne do otrzymania 1t mocznika.
2. Analiza elementarna wykazała, że pewna amina zawiera 65,78% węgla, 15,07% wodoru i 19,18% azotu. Na zobojętnienie 10g aminy zużyto 62,8g 8% roztworu HCl. Wyznacz wzór rzeczywisty aminy.

1

Odpowiedzi

2010-01-21T21:27:46+01:00
CO2 + 2NH3--->H2N-CO-NH2 + H2O
22,4--44,8-----60g
x------y------100000
x=37333,3dm3
y=74666,6dm3
2.
Nc=65.78/12=5,48| :1,37|4
Nh=15,07| :1,37|11
Nn=19,18/14=1,37|:1,37|1
C4H11N
62,8*8/100=5,04---masa hcl
CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-NH₂ +HCl ---> CH₃-CH₂-CH₂-CH₂-NH₃CL
x -------------------------36,5
10g-------------------------5,04
x=73
C4H11N=73 wiec jest to wzor rzeczywisty
1 5 1