Droga prowadzi przez tunel, ktory ma przekrój w kształcie półkola. po obu stronach drogi znajdują się chodniki o szerkości 1m. samochód wjeżdzający do tunelu blisko krawężnika, może mieć maksymalnie 3m wysokosci. jaką szerkość ma tunel?

1

Odpowiedzi

2010-01-19T00:39:01+01:00
Myślę, iż rysunek jest w miarę czytelny;) szerokość tunelu to 2r, więc liczymy z Pitagorasa:
3²+(r-1)²=r²
9+r²-2r+1=r²
10-2r=0
2r=10

ODP.: Szerokość tunelu wynosi 10 metrów.
63 4 63