BŁAGAM TO NA JUTRO !! Napisz po jdnym zdaniu z tymi czasownikami tylko zeby byly na poziomie 1 gimnazjum i nie były takie same:

-abfahren
-abschreiben
-abziehen

-anrufen
-anfangen
-anziehen

-aufstehen
-aufrAumen
-aufwachen
-aufmachen

-aussehen
-ausmachen

-fernsehen
-mitnehmen
-aufstehen
-aufrAumen
-mithaben

Po jednym zdaniu do każdego bym prosił jak by sie coś powtórzyło to jedno zdanie tylko.
Proszę to na JUTRO PLS BŁAGAM W ciągu 20 min proszę o odp BŁAGAM BĘDE BARDZO WDZIĘCZNY I PRZEPRASZAM NIE MAM WIĘCEJ PKT> BŁAGAM

1

Odpowiedzi

2010-01-18T22:16:30+01:00
Znaczenia podaję te najbardziej powszechne, bo niektóre można tłumaczyć na kilka sposobów.

1. abfahren odjeżdżać
Der Zug fährt von Gleis 3 ab.
Pociąg odjeżdża z peronu 3.

2. abschreiben odpisać/spisać (plagiat)
Ich schreibe die Hausaufgaben ab.
Ja przepisuję zadanie domowe.

3. anziehen ubierać się/ruszać (nie ma czegoś takiego jak anziechen)
Ich ziehe mir den Mantel an.
Ubieram płaszcz.

4. anrufen wołać/telefonować
Ich rufe dich an.
Wołam cię.

5. anfemgen nie ma takiego czasownika - tu chodziło chyba o anfangen - zaczynać (się)
Der Unterricht fängt um 8 Uhr an.
Lekcja zaczyna się o 8.

6. aufstehen - wstawać
Am Freitag bin ich um 7 Uhr aufgestanden.
W piątek wstałem o 7.

7. anfraumen - tu chodziło chyba o aufräumen - sprzątać
Heute räume ich mein Zimmer auf.
Dzisiaj sprzątam mój pokój.

8. aufwachen - budzić
Mein Bruder habe mich um 9 Uhr aufgewacht.
Mój brat obudził mnie o 9.

9. aufmachen - otwierać
Mach das Fenster auf!
Otwórz okno!

10. aussehen - wyglądać
Du siehst nicht gut aus.
Nie wyglądasz dobrze.

11. ausmachen - wyłączać/gasić
Meine Mutter macht das Licht aus.
Moja mama wyłącza światło.

12. fernsehen - oglądać telewizję
Am Nachmittag sehe ich fern.
Popołudniu oglądam telewizję.

13. mitnehmen - zabierać (coś kogoś) ze sobą
Ich nehme einen Regenschirm mit.
Zabieram ze sobą parasol.

14. mithaben - mieć coś przy sobie
Ich habe kein Geld mit.
Nie mam przy sobie pieniędzy.

15. abziehen - ściągać/odejmować
Er hat den Ring vom Finger abgezogen.
On ściągnął pierścień z palca.