1. Przyporzadkuj podzialy spoleczne odpowednim okresom w dziejach starozytnego rzymu :
A. nobilowie - ekwici - plebs miejsci (w tym proletariusze)
B. honestiores - humiliores
C. patrycjuesz - plebjusze
D. stan senatorski - stan ekwicki - stan dekurinów

do tego mam owe okresy:
a) VIII pne - koniec IV pne
b) III pne - początek I ne
c) I-II ne
d) III-IV ne


2. Na podstawie tego :
"Odkąd zabroniliśmy ludowi głosować, lud nam zobojętniał [...], woła, spętany biedą: chleba i igrzysk [...]"
A. Wyjaśnij, jakie przemiany polityczne doprowadziły w Rzymie do zaprzestania zwoływania zgromadzeń
B. Wyjaśnij, w jaki sposób cesarze starali się spełniać żądania ludu rzymskiego (tutaj wiem, ze trzeba napisac cos wlasnie o tym chlebe i igrzyskach).


3. Wyjaśnij jak nazywala sie forma ustrojowa Rzymu, ktora Kasjusz Dion nazywa ludowładztwem. Okresl, w ktorym okresie panowala w panstwie rzymskim ta forma rzadow.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2010-01-19T13:17:18+01:00
1.
A. nobilowie - ekwici - plebs miejsci (w tym proletariusze)
b) III pne - początek I ne

B. honestiores - humiliores
c) I-II ne

C. patrycjuesz - plebjusze
a) VIII pne - koniec IV pne

D. stan senatorski - stan ekwicki - stan dekurinów
III-IV ne
2.
a) Oktawian August, który panował od 14 roku n. e, w roku 29 p.n.e. wprowadził nowy cenzus polityczny, na mocy którego w senacie zasiadali wyłącznie jego stronnicy. 16 stycznia 27 roku p.n.e. senat rzymski po raz pierwszy w historii przyznał mu na wniosek Plankusa tytuł Augustusa. W ten sposób Oktawian stał się pierwszym cesarzem rzymskim. Wprowadził on wiele zmian w państwie rzymskim, m.in. usunięto Zgromadzenia Ludowego tzn. nie zwoływano już zgromadzeń ludowych, pozostał senat, ale senatorów i urzędników wyznaczał sam cesarz i przy ich pomocy rządził cesarstwem. Jako cesarz mógł zmieniać prawa, sprawował władzę sądowniczą oraz był naczelnym wodzem armii.

b) urządzając igrzyska gladiatorów, rozdając dodatkowe przydziały zboża, zmieniali system podatkowy (np. Neron)

3.
Republika rzymska – państwo powstałe w starożytnym Rzymie, istniejące w latach 509 p.n.e.–27 p.n.e. Za początek republiki przyjmuje się upadek króla Tarkwiniusza Pysznego, a za koniec przyjęcie przez Oktawiana tytułu "augustus" (wywyższony przez bogów), choć czasami za datę końca Republiki przyjmuje się też triumfalne przybycie Oktawiana Augusta do Rzymu po ostatecznym zwycięstwie nad Antoniuszem.
Władza w republice rzymskiej była podzielona między lud, senat i urzędników:
- najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą sprawował lud i wykonywał ją poprzez skomplikowany system zgromadzeń ludowych – zebrań całego ludu. Te różnego rodzaju zgromadzenia to komicja trybusowe (comitia tributa), komicja centurialne (comitia centuriata), komicja kurialne (comitia curiata) i concilium plebis.
- najwyższą władzę polityczną i administracyjną sprawował złożony z patrycjuszy senat.
- władzę wykonawczą, w tym realizację uchwał senatu i ludu, sprawowali urzędnicy (magistratus) o ograniczonych kompetencjach i kadencji.
Tak o tym pisał Kasjusz Dion, Historia rzymska, LIII. [... Władza trybuna ludowego, która obowiązywała w czasach ludowładztwa, daje im uprawnienie sprzeciwienia się każdej uchwale senatu, która im nie odpowiada, i zapewnia nietykalność, tak że mogą skazać na śmierć bez sądu i prawa jako przestępcę każdego, kto im przeciwstawił się słowem lub czynem w najlżejszy sposób. ...]
1 5 1