Mam do rozwiązania zadania z 6 klasy. Z rozwiązywania wyrażeń algebraicznych. Jeżeli ktoś ma ćwiczenia matematyka 2001 do kl.6 to część pierwsza i strona 82 i 83.
teraz podaję te działania, których nie umiem.

I- to jest strzałka

1. 5x-12=3x+4
-3x I -3x I
2x-12=4
dalej nie wiem.
i muszę jeszcze zrobić
2).6x-18=2x+2
3).10x+16=3x+2
4).13x+30=21x+14
5).5x-12=4+4x
6).9x-8=3x+2
7).10x-4=5x+8
8).2x-2=-12x+18

3

Odpowiedzi

2010-01-18T22:22:41+01:00
2) 6x-18=2x+2
6x-2x=2+18
4x=20 /:4
x=5
3)10x+16=3x+2
10x-3x=2-16
7x=-14 /: 7
x=-2
4)13x+30=21x+14
13x-21x=14-30
-8x=-36 /:(-8)
x=4
5)5x-12=4+4x
5x-4x=4+12
x=16
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T22:27:29+01:00
1. 2x=16
x=8
2.4x=20
x=5
3.7x=-14
x=-2
4.-8x=-16
x=2
5.x=16
6x=10
x=10/6
x=1 4/6 po skróceniu 1 2/3
7.5x=12
x=12/5
x=2 2/5
8.14x=20
x=20/14
x= 1 6/14
x=1 3/7
2 2 2
2010-01-18T22:46:00+01:00
2).6x-18=2x+2
6x - 2x = 18 +2
4x -20
x = 5

3).10x+16=3x+2
10x -3x = -16 +2
7x = -14
x = -2

4).13x+30=21x+14
13x - 21x = -30 +14
-8x = -16
-x = -2
x =2

5).5x-12=4+4x
5x - 4x = 12 + 4
x = 16
6).9x-8=3x+2
9x-3x =8+2
6x = 10
x =0,6

Układ sprzeczny -brak rozwiązań

7).10x-4=5x+8
10x-5x =4+8
5x =12
x = 2,4

8).2x-2=-12x+18
2x +12x =2+18
14x =20
x=1,4

Układ sprzeczny -brak rozwiązań

4 4 4