Odpowiedzi

2010-01-18T22:33:13+01:00

a - długość boku podstawy = 4 cm
d - przekątna = 9 cm
d1 - przekątna podstawy = a√2 = 4√2
h² - wysokość graniastosłupa = d² - (4√2)² = 81 - 32 = 49
h = √49 = 7 cm
V - objętość = a²h = 4²7 = 16 razy 7 = 112 cm³

33 3 33