Odpowiedzi

2010-01-18T23:02:00+01:00
Dane:
m Cu=20 g
szukane :
m Fe =?

M Cu=40 g
M Fe=56 g

40 g Ca ---------6,02 *10 do 23 cząsteczek
20 g Ca-----------x cząsteczek
x= 20 * 6,02 * 10 do 23 /40
x=3,01 * 10 do 23

56 g Fe------------6,o2 *10 do 23 cząsteczek
x--------------------3,01 *10 do 23
x= 56 * 3,01 * 10 do 23/6,02 * 10 do 23
x=28 g
odp : W 28 g Fe jest tyle samo cząsteczek co w 20 g Cu.