Odpowiedzi

2010-01-18T22:48:27+01:00
Powierzchnią wehikułu oraz otaczającym go ośrodkiem, ..... statku, przed opadnięciem i zastygnięciem uformuje rodzaj szybko poruszającego się ...... Niniejszy podrozdział omówi kilka przykładów śladów pozostawianych przez takie ...... Wartość owych elementarnych sił oporu jest proporcjonalna do lokalnej gęstości ...Posiada ją każde poruszające się ciało, na przykład rozpędzony samochód, ...... różnicowy wskazuje różnicę oporu drucików zależną od składu chemicznego badanego gazu. .... Siła oporu linek może być równa oporowi modelu lub go nawet przewyższać. ...... Tych kilka przykładów orientuje nas w tym, jak dużą pomocą

to zależna od ciśnień wszelakich tj. osmotycznych, wynikających z przekształceń ... Energja czyli siła może być utajona jedynie tylko na powierzchni drobin materji, ...... Dla stwierdzenia poprzednich uwag, przytacza się kilka przykładów, ...... Chodzi o to że ruch wirowy zmienia masę ciała poruszającego się
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T00:46:00+01:00
Witaj
1. deska do pływania całkowicie zanurzona w wodzie i poruszana całą powierzchnią prostopadle do kierunku ruchu stawia duży opór a całą powierzchnią równolegle do kierunku ruchu stawia opór minimalny / tnie wodę jak nóż /

2. żagiel stawia wiatrowi największy opór gdy jest ustawiony prostopadle do wiatru i zgodnie z III zasadą dynamiki wiatr poprzez żagiel działa maks. siłą napędową na łódź- gdy siła wiatru stwarza zagrożenie złamania masztu lub wuwrotki łodzi, staramy się ustawić żagiel wzdłuż wiatru.

3. podobnie wykorzystuje się ustawianie lotek skrzydeł samolotów.

4. z tych samych względów w dużych transparentach wycina się otwory, aby w razie zbyt silnego wiatru nie zostały wyrwane z rąk niosących je.
4 4 4