1.Traktor ciągnie kłodę po torze prostoliniowym siłą F=2000N. Ciężar kłody wynosi Q=4000N. Ile wynosi wypadkowa wszystkich sił działających na kłodę, jeśli porusza się ona ze stałą prędkością?
2. Na poziomej płaszczyźnie spoczywa drewniana kula o masie m1=1kg. Pocisk pistoletowy o masie m2=5g przebija kulę wzdłuż poziomej średnicy. Prędkość pocisku przed zderzeniem z kulą wynosiła v1=500m/s, a po przebiciu kuli v2=150m/s . Z jaką prędkością porusza się kula po przejściu przez nią pocisku?
3. wózek o masie m2=2kg jest poruszany ciężarkiem o masie m1=1kg zawieszonym na przerzuconej przez nieważki bloczek nici. Ruch odbywa się bez tarcia. Oblicz przyśpieszenie układu.
4. Uzupełnij lukę w tekście:"Ciało porusza się po okręgu wówczas, gdy działa na nie siła dośrodkowa skierowana wzdłuż promienia do środka okręgu. Siła ta jest zawsze prostopadła do............ ciała.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T15:11:18+01:00
1. Fw=0 (pierwsza zasada dynamiki)


reszta w załączniku
2 5 2