Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T22:51:19+01:00
Tadeusz Kościuszko aby zachęcić chłopów do walki wprowadził Uniwersał połaniecki. Znosił on poddaństwo osobiste chłopów oraz gwarantował im nieusuwalność ziemi, jeśli wywiązywali się ze swoich powinności wobec dworu. Na czas powstania zmniejszył pańszczyznę. Chłopi, którzy wstąpili do wojska byli zwolnieni na czas pełnienia służby (oraz ich rodziny).
Zaczął przeobrażać chłopów pańszczyźnianych ze słabą świadomością narodową w świadomych obywateli, gotowych do walki w obronie ojczyzny. Proces trwał przez wiele pokoleń.
Po wygranej bitwie pod Racławicami (4 kwietnia 1794 r.) na znak uznania dla kosynierów, Tadeusz Kościuszko nosił chłopską sukmanę zamiast munduru generalskiego.
5 4 5
  • Użytkownik Zadane
2010-01-18T23:11:30+01:00
Tadeusz Kościuszko 9 V 1794 r. w obozie w Połańcu wydał uniwersał połaniecki, który znosił poddaństwo osobiste chłopów oraz ograniczał pańszczyznę na czas powstania. W Obozie pod Połańcem, wydał słynny Uniwersał, mający zachęcić chłopów do masowego udziały w powstaniu (7 maj 1794r). W wyniku tego Kościuszko pozyskał wielu chłopów, którzy włączyli się we wspólną walkę o wolną Polskę. Udało mu się to po ustanowieniu dwóch uniwersałów. Los niższych warstw społecznych był mu szczególnie drogi, co udowodnił przez całe życie działalnością na rzecz chłopów i mieszczan.
10 2 10