Krzyżówka
1. Forma wyzysku dłużnika przez wierzyciela, polegająca na pobieraniu bardzo wysokich odsetek od pożyczek dzięki wykorzystaniu przymusowej sytuacji potencjalnego dłużnika (6)
2. Wynagrodzenie za pośrednictwo przy zawieraniu transakcji, ustalane z reguły procentowo od jakiejś wielkości, np. od obrotu lub wysokości kredytu (8)
3.Gwarancja zwrotu kredytu przez kredytobiorcę np. hipoteka (14)
4.Gromadzenie pieniędzy w domu (czasem w formie zapasów złota, pieniędzy kruszcowych) (12)
5. Dokument kredytowy stwierdzający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej na nim kwoty, w określonym miejscu i czasie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T13:01:18+01:00
1. Forma wyzysku dłużnika przez wierzyciela, polegająca na pobieraniu bardzo wysokich odsetek od pożyczek dzięki wykorzystaniu przymusowej sytuacji potencjalnego dłużnika (6) LICHWA
2. , ustalane z reguły procentowo od jakiejś wielkości, np. od obrotu lub wysokości kredytu (8) PROWIZJA
3.Gwarancja zwrotu kredytu przez kredytobiorcę np. hipoteka (14) ZABEZPIECZENIE
4.Gromadzenie pieniędzy w domu (czasem w formie zapasów złota, pieniędzy kruszcowych) (12) CHOMIKOWANIE
5. Dokument kredytowy stwierdzający bezwarunkowe przyrzeczenie zapłaty określonej na nim kwoty, w określonym miejscu i czasie. WEKSEL
18 4 18