Zad1
jestes współorganizatorem zawodów sportowych w Anglii.napisz ogłoszenie informujące o tych zawodach:
-określ dyscyplinę sportu i rodzaj zawodów
- podaj miejsce i termin
-poinformuj jak można zgłaszać swój udział
-zachęć wszystkich do uczestnictwa
słowa 120-150

zad2
podczas pobytu na językowym obozie wakacyjnym w anglii, jestes członkiem klubu, który organizuje wieczór filmowy. napisz ogłoszenie w którym poinformujesz:
-jaki jest temat główny imprezy
-co bedzie stanowić jej główną atrakcję
-kiedy ma się odbyć
-gdzie należy zgłaszać uczestnictwo

prosze szybko bo to na jutro

1

Odpowiedzi

2010-01-18T23:07:59+01:00
1.Profession (contest) will proceed in school about hour 25 january 2010 year 14:00 unihockeja. Interested (concerned) can be recorded (written down) under number 537937998. I encourage (nerve) all for common contests (matches), we will be entertained (played) well < goods (right) > napewno! - troche krókie ale będzie .

2.I invite all on film evening (in the evening) cordially entitled " mask ". Artificial fire will be main highlight of this evening (in the evening) as well as group to saturday 27 XI take a stand " " hold (proceed) maceratto .Uroczystość. Participation at mrs. Maretty ask enter (report). There you can not reject.
2 3 2