Odpowiedzi

2010-01-19T10:20:23+01:00
Kiedy byłam mała często jeździłam do babci.
Tam zawsze miałam co robić.
Często pomagałam babci w domu.
Kiedy skończyłyśmy już wszystkie prace domowe zawsze szłam na strych.
Strych babci to magiczne miejsce.
Jest pełno startych rzeczy i zapach jest inny.
często siadałam na starej skrzyni i oglądałam stare, czarno-białe fotografie.
Kiedyś znalazłam wielkie pudło.
nie wiedziałam co to jest.
Otworzyłam to i zeszłam na dół zapytać babcię co to jest.
Babcia wytłumaczyła mi że to stare radio.
Takiego radio używano pod koniec drugiej wojny światowej, babcia wytłumaczyła mi że to ogromny zabytek.

when I have often been short I went to the grandmother. There I have always had what to do. I have often helped the grandmother with the housework. When we have already always finished all homeworks I went to the attic. An attic of the grandmother is a magic place. It is a lot of things wiped off and the smell is different. I have often sat on the old box and I examined old, black-and-white photographs. At one time I found the large back. I didn't know what it is. I opened it and I went downstairs to ask grandmother as it is. The grandmother explained me that it was an old radio. So the radio was being used at the end of the Second World War, the grandmother explained me that it was a huge monument.