Odpowiedzi

2010-01-18T23:24:28+01:00
"Biblia"-nie zapomniaj na egaminie o cudzysłowiu, bo to tytuł(mogą się czepiać;) -zbiór ksiąg, spisanych w trzech językach:
-hebrajskim,
-aramejskim,
-greckim,

Na ,,Biblię" składają się Stary Testament i Nowy Testament

Księgi Starego Testamentu chrześcijanie dzielą na:
-księgi historyczne
-księgi profetyczne
- księgi dydaktyczne

Nowy Testament składa się z 27 ksiąg:
* Cztery Ewangelie – zapis życia i nauczania Jezusa Chrystusa:

+ Ewangelia Mateusza
+ Ewangelia Marka
+ Ewangelia Łukasza
+Ewangelia Jana
* Dzieje Apostolskie(św. Piotr, św. Paweł, św. Jakub Starszy i Młodszy)
* księgi dydaktyczne – zbiór listów pisanych przez apostołów:
o Np. 13 listów Pawła z Tarsu
* oraz Apokalipsa, zwana też Objawieniem (świętego) Jana – księga prorocka, której autorstwo przypisuje się Janowi Apostołowi.