Błagam pomóżcie: tylko proszę łopatologicznie :) jesto temat: Błąd przybliżenia


Miesięczna pensja pewnego pracownika wynosi 1400 złotych netto. Pracodawca może ją wypłacić jednorazowo lub w równych częściach, zaokrąglając za każdym razem do 10 zł. Który ze sposobów wypłaty jest korzystniejszy dla pracownika:
a) wypłata jednorazowa
b) trzy wypłaty co 10 dni
c) wypłata po każdym dniu ( przyjmijmy że w miesiącu są 22 dni robocze)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T23:27:37+01:00
1400zł:22dni=64zł
64 zł*10dni=640 zł

22*64zł=1408 zł
640zł* 2,4=1536zł
1400zł<1408zł<1536zł
odp. Najkorzystniejszy dla pracownika jest wypłata co 10 dni.
7 2 7