Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T02:34:46+01:00
Dane:
V0=10[m/s],
s=8[m]
g=10[m/s2],siła tarcia zatrzymująca samochód ma wartość:
T=N*f=m*g*f,siła ta jest równa sile powodującej ruch w momencie zatrzymania ciała:T=F=m*a , to m*g*f=m*a,upraszczam masy,
a=g*f,szukam zależności pomiędzy a i s,a=V2/2s,podstawiam do wzoru,V2/2s=g*f, wyznaczam f,to f=V2/2*g*s,
jednostka:[f]=[(m2/s2)/(m/s2*m)]=[wielkość bezwymiarowa],
obliczenia:f=100/2*10*8=100/160=5/8=0,625[bez jednostki],
Odp.Współczynnik tarcia wynosi f=0,625
8 3 8