Odpowiedzi

2009-09-29T17:56:55+02:00
Książka odgrywa w życiu bardzo pozytywną rolę mimo, że na pierwszy rzut oka jej wygląd o tym nie świadczy.

Wszystkie lektury jakie do tej pory przeczytałam kształtowały i pobudzały moją wyobraźnię ponieważ w wielu przypadkach autor stworzył odrębne światy, a nawet istoty żyjące. Argumentem przemawiającym za tym, że książka odgrywa pozytywną rolę w moim życiu jest to, iż ten wielo stronicowy tom odrywa od rzeczywistości i pozwala zapomnieć o problemach dnia codziennego. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że porusza ona ważne tematy polityczne i społeczne, które pozwalają mi się przyjrzeć bliżej problemom naszego świata. Powinnam przede wszystkim napisać o tym, że książka uczy, a wiadomo, że nauka jest bardzo ważna w życiu każdego człowieka. Udowodniono, że czytanie lektury wzbogaca słownictwo oraz, że dzięki temu maleje liczba popełnianych błędów ortograficznych i stylistycznych w pracach pisemnych. Wspomnę także o tym, iż książka pozwala się zapoznać ze złymi i dobrymi stronami charakteru ludzi, a niektóre z nich napisane są starszym językiem, dzięki czemu dowiadujemy się jak mówili ludzie w innych czasach. Myślę, że książka może stać się inspiracją do np. nagrania filmu lub namalowania obrazu, a jestem pewna, że takie prace odgrywają bardzo pozytywną rolę w naszym życiu. Lektura oddaje wspaniale wygląd niektórych miejsc poprzez ich opisanie,. Jeżeli te miejsca istnieją to niewątpliwie ich opisy zachęcą do odwiedzenia tych rejonów. Wspomnę jeszcze o tym, że książki mówią o odwadze, miłości i przyjaźni oraz poprzez ukazania walki dobra ze złem wskazują nam jaką drogę obrać, by być szczęśliwym i doczekać „szczęśliwego zakończenia”.

Argumenty potwierdzają fakt, że książka, mimo wyglądu, odgrywa w życiu bardzo pozytywną rolę.
3 2 3