1. Naczynia włosowate to naczynia krwionośne, których średnica wynosi od 4*10⁶ m do 10⁻⁵ m. Oznacza to, że średnica tych naczyń wynosi:
A. od 0,00001 m do 0,00004m
B. od 0,000001m do 0,000004m
C. od 0,000004m do 0,00001m
D. od 0,0000004 m do 0,000001 m
2. Która równość jest nieprawdziwa?
A. 3,42*10⁵ m = 342 km
B. 6,2*10⁻⁷ kg = 6,2*10⁻⁴ g
C. 8,3 * 10⁵ m² = 83 ha
D. 5,13*10⁻³ cm³ = 5,13 * 10⁹
3. W Czechach żyje 1,03*10⁷ ludzi, a w Słowacji - 5,4 * 10⁶. Liczba mieszkańców obu tych krajów razem wynosi:
A. 1,57*10⁷ B. 6,43 *10⁷ C. 6,43 * 10⁶ D. 6,43*10¹³

1

Odpowiedzi

2010-01-18T23:50:04+01:00