Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-07-09T11:24:31+02:00

zd3.samorzą-samodzielna i niezależna społeczność, której kompetencje określają odpowiednie przepisy

zad1.utrzymanie porządkupublicznego, ochrona środowiska, dostarczanie wody i energiii cieplnej, usuwanie i składowanie odpadów, prace w zakresie budownictwa kmunalnego, pomocy społecznej, utrzymywanie komunikacji miejskiej, czy tez na zlecenie z finansów państwa: ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego.

zad2. nierucomości, grunty rolne, budynki i budowle, maszyny urządzenia i środki transportu, inwentarz żywy, aktywa długoterminowe

zad.4 Miszkańców gminy łączy: sąsiedctwo wiosek, wspólne plany gospodarcze:budowa lub modernizacja dróg, budowa i funkcjonowanie szkół, budowa lokalnych ośrodków kultury, tworzenie nowych miejsc pracy