Odpowiedzi

2010-01-19T09:32:33+01:00
1.Kompetencje
Przewodniczący Samorządu:
a)reprezentuje Samorząd,
b) kieruje pracą Samorządu,
c) przewodniczy obradom Samorządu,
d) organizuje współpracę poszczególnych organów Samorządu.
Samorząd:
a)opracowuje plan pracy Samorządu,
b)podejmuje uchwały dotyczące pracy Samorządu,
c)kieruje bieżącymi pracami Samorządu,
d)współpracuje z Samorządami Klasowymi,
e)reprezentuje Samorząd wobec innych organów szkoły i poza nią.

2.
list do radnego - list urzędowy , piszemy go zazwyczaj wtedy , gdy chcemy cos uzyskać lub o czymś zawiadomić. Jego forma jest zbliżona do podania

petycja -pismo zawierające jakąś prośbę, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku

pikieta - grupa strajkujących robotników nie dopuszczająca łamistrajków do zakładu pracy; grupa osób obnosząca się np. przed jakimś gmachem jakiegoś urzędu plakaty protestacyjne

wiec-masowe zgromadzenie ludności, w celu przedyskutowania aktualnych wydarzeń politycznych

demonstracja- manifestacja – wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś opinii publicznej;

referendum- forma głosowania o charakterze powszechnym ; głosowanie powszechne w określonej sprawie w którym biorą udział wszyscy obywatele mający czynne prawo wyborcze


2 4 2