1.Szkoła to... (dokończ)?
2.Co samorząd może zrobić z bezrobociem?
3.Odpady-problem lokalny czy globalny?
4.Wypisz,najprostsze rzeczy,które każdy z nas może zrobić dla Ziemi?
a)w domu.
b)w sklepie.
c)na spacerze.
d)na wycieczce.
5.Wyjaśnij:utylizacja,recykling,problem globalny,powiatowy urząd pracy,aktywne formy walki z bezrobociem,roboty publiczne?

1

Odpowiedzi

2010-01-29T16:42:42+01:00
Szkoła jest nie tylko miejscem gdzie zdobywamy wiedzę.