Odpowiedzi

2010-01-19T08:33:01+01:00
Konstrukcja prostej prostopadłej
1.Z punktu kreślimy łuki o tym samym promieniu, przecinające prostą w dwóch punktach.
2.Z końców otrzymanego odcinka kreślimy przecinające się łuki o jednakowych promieniach.
3.Przez punkt przecięcia łuków oraz punkt prowadzimy prostą.
Konstrukcja prostej równoległej
1.Z dowolnego punktu na prostej kreślimy łuk przechodzący przez punkt i przecinający prostą.
2. Z otrzymanego punktu przecięcia łuku z prostą oraz z punktem kreślimy, nie zmieniając rozwartości cyrkla. dwa przecinające się łuki.
3.Przez punkt np.A i punkt przecięcia łuków prowadzimy prostą.
18 4 18