Napisz jak najdłuższe zdanie które zawiera PI w wyrazach można używać przyimków prostych jak ,w ,o ,z, i . Zdanie nie może mieć mniej niż 30 słów podam przykład krótkiego zdania: Piotr napisał piękną piosenkę o pisklęciu .
Pamiętaj zdanie musi brzmieć logicznie i sensownie i ma być to JEDNO zdanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T08:54:30+01:00
Pisarz pisze pieśni,pielęgnując piękną poezję,a piękno jego pieśni wynika z potrzeby opiewania piękna przyrody,pięknych krajobrazów,piękna nas otaczającego,pielęgnowania mowy ojczystej,pierwszy pokazuje jak pięknie mozna życ,jak wiele jest piękna niepoznanego jeszcze.
2 5 2