Odpowiedzi

2010-01-29T16:47:00+01:00
Sejm jest w Polsce od przełomu wieku piętnastego i szesnastego najważniejszym organem władzy ustawodawczej. Obecnie składa się on z czterystu sześćdziesięciu posłów (wybranych w wyborach powszednich).

Konstytucja Polska przewiduje czas trwania sejmu (kadencji) na cztery lata.

Gmach polskiego sejmu znajduje się w stolicy, nad skarpą wiślaną w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i Maszyńskiego. Najważniejszymi miejscami w sejmie są Sala Posiedzeń i Sala Kolumnowa.


Funkcje sejmu można podzielić na ustrojotwórczą i ustawodawczą – polegające na stanowieniu prawa przez uchwalanie ustaw oraz funkcję kreacyjną (powoływanie na stanowiska i zatwierdzanie składu rządu) i funkcję kontrolną. Obecny sejm obraduje ciągle, a jego obrady są jawne.