Układy Równań:

Do czego służą układy równań:

Zad.1 : Zapisz podane informację w postaci równań:
a) Suma liczb x i y wynosi 7, a ich różnica wynosi 3.
b) Liczba a jest 10 razy większa od liczby b, a liczba b jest o 10 mniejsza od liczby a.
c) Liczba x jest o 3 większa od liczby y. Liczba y jest o 6 większa od połowy liczby x.
d) Prostokąt o bokach a i b ma pole równe 12 i obwód równy 14.
e) Paweł ma x braci i y sióstr. Sióstr ma trzy razy więcej niż braci. W sumie Paweł ma czworo rodzeństwa.


Zad. 2 Zapisz odpowiednie układy równań.
a) W pewnej klasie jest x dziewcząt i y chłopców w sumie 22 uczniów. Dziewcząt jest tam o 20% więcej niż chłopców.
b) Zeszyt kosztuję x złotych, a książka y złotych, w sumie 24zł. Zeszyt jest o 80% tańszy od książki.
c) Bułka i jogurt kosztowały w sumie 2,25zł. Cena bułki zwiększyła się o 20%, a cena jogurtu o 5% i teraz w sumie kosztują 2,40 zł
(Oznacz cenę bułki przed podwyżką literą x, a cenę jogurtu przed podwyżką literą y.)


Prosze jak najszybciej :)

1

Odpowiedzi