Co to jest:
- osoba czasownika
- czas czasownika
- forma osobowa
- forma nieosobowa
- czasownik dokonany
- czasownik niedokonany
- aspekt czasownika
- strona czasownika
- rodzaj gramatyczny
- przypadki rzeczownika
- rzeczowniki własne
- rzeczowniki pospolite
- przymiotnik
-stopnie przymiotnika
- zaimek
- zaimek rzeczowny
- zaimek przymiotny
- zaimek liczebny
- zaimek przysłowny
- zaimek osobowy
- zaimek nieokreślony
- zaimek pytający
- zaimek wskazujący
- zaimek dzierżawczy
- zaimek względny
- zaimek zwrotny????
prosze pomóżcie jak najszybciej możecie!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T12:11:17+01:00
Moge pomóc ale tylko z zaimkami;)
zaimki to wyrazy, które zastępują inne części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, przysłowki i pełnią w zdaniu ich funkcję. ze względu na to, jaką czesc mowy zastepują, zaimki dzielą sie na
rzeczowne - odmienne przez przypadki (np. ja, ty, my, on)
przymiotne - odmienne przez przypadki, liczby i rodzaje(np. jaki, który, czyj, mój)
liczebne - odmienne przez przypadki (np. ile, tyle, wiele, tyle samo)
przysłowne - nieodmienne (np.tak, tu, tędy, odtąd, jak, gdzie)

podział zaimków ze względu na znaczenie:
dzierżawcze - wskazują na przynależność osób, przedmiotów do kogoś lub czegoś (np. mój, wasz, jego)
osobowe - wskazują na nadawce(ja, my),odbiorce(ty, wy)oraz osoby czy przedmioty o których wcześniej była mowa w wypowiedzi (ona, one)
wskazujące - określają osoby, przedmiety, cechy o których wczesniej była mowa w wypowiedzi lub na które wskazuje się gestem (np. tam, ten, tędy, tamten)
względne - służą do wprowadzania zdań podrzędnych(np.który, jak, kiedy, gdzie)
nieokreślone - wskazują na osoby, rzeczy, cechy, których nadawca wypowiedzi dokładnie nie zna lu ktolre nie są dla niego istotne (np. ktoś, jakiś, ktokolwiek)
zwrotny - oznacza skierowanie czynności na tego, kogo nazywa podmiot zdania
pytajne - służą do tworzenia pytań (np. kto? kiedy? ile?)
2010-01-19T12:21:11+01:00
Zaimek rzeczowny (np. ja, ty, my, wy, oni, kto, co, nic, ktoś
zaimek przymiotny (np. mój, twój; nasz, taki, który, inny, tamten, ta, ci

rodzaj gramatyczny- Rodzaj gramatyczny to kategoria gramatyczna, która wyznacza podział rzeczowników na kilka grup

przypadki rzeczownika Mianownik kto ? co ? ( po prostu zwykły rzeczownik )

Przymiotnik - część mowy określająca cechy i właściwości ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy, zjawisk.

Zaimek – część mowy zastępująca rzeczownik (np. ja), przymiotnik (np. mój), przysłówek (np. tam) lub liczebnik (np. tyle) i pełni ich funkcje w zdaniu.

Strona czynna - wyrażona jest czasownikiem w formie osobowej.
Do strony czynnej zalicza się również formy zwrotne czasownika - wskazujące na wykonawcę czynności, który jest równocześnie jej przedmiotem, np. Mama się czesze (czesze siebie), Wojtek się myje (myje siebie).
UWAGA: formy czasowników typu: bać się, śmiać się, kłócić się nie są formami zwrotnymi.
Strona bierna zbudowana jest z dwóch części:
- czasownika być, zostać w formie osobowej,
- nieosobowej formy czaswonika zakończonej na -ny, -ony,
-ty.