Odpowiedzi

2010-01-19T10:48:54+01:00
Dysocjacja jonowa kwasów - rozpad kwasów na jony pod wpływem wody
jony - atomy lub grupy atomów obdarzone ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym

aniony - jony ujemne
kationy - jony dodatnie

przykład: H2SO4 --> 2H⁺ (kation) + SO₄²⁻(anion)
2010-01-19T10:53:45+01:00
Dysocjacja jonowa kwasów to rozpad kwasów na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej pod wpływem cząsteczek wody.

Przykład :
Kwas siarkowy (VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczanowe (VI)
H₂SO₄ → 2H⁺ + SO₄²⁻ ( nad strzałką H₂O )

Pozdrawiam.


2010-01-19T10:55:12+01:00
Dysocjacja jonowa kwasów – rozpad cząsteczek kwasów na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej pod wpływem cząsteczek wody.

np. H2CO3 -> 2H+ + CO3 2-

HCl -H2o-> H+ + Cl-

(zapis -H2O-> oznacza wodę zapisaną nad strzałką)