Odpowiedzi

2010-01-19T11:05:27+01:00
Księżyc to satelita planet, który wokół nich krąży, księżyc z reguły jest mniejszy od planet.

Planeta natomiast krąży bezpośrednio wokół słońca.
Planeta jest ciałem niebieskim, które krąży wokół własnej gwiazdy i ma średnicę powyżej 1000km kwadratowych i świeci światłem odbitym

Księżyc jest to ciało niebieskie, które krąży wokół własnej planety

Gwiazda – ciało niebieskie będące skupiskiem związanej grawitacyjnie materii, w której zachodzą reakcje syntezy jądrowej.Gwiazdy mają kształt zbliżony do kuli; zbudowane są głównie z wodoru i helu.
4 5 4