Aby prawidłowo odwołać się do komórki B4 znajdującej się w innym arkuszu o
nazwie Dane2 należy wpisać:
a) Dane2!B4
b) Dane2#B4
c) Dane2.B4
d) Dane2:B4
e) brak właściwej odpowiedzi
Nie jestem pewny ktora odpowiedź jest prawidłowa. Proszę o pomoc

2

Odpowiedzi

2010-01-19T11:16:42+01:00
Aby prawidłowo odwołać się do komórki B4 znajdującej się w innym arkuszu o nazwie Dane2 należy wpisać:
a) Dane2!B4
b) Dane2#B4
c) Dane2.B4
d) Dane2:B4
e) brak właściwej odpowiedzi

Jeżeli arkusz o nazwie Dane2 znajduje się w tym samym skoroszycie (pliku) to separatorem jest wykrzyknik, czyli prawidłowa jest odpowiedź a)
2010-01-19T11:18:10+01:00
Dane2!B4

jeśli masz wątpliwości w dowolnym arkuszu wpisz = w jakiejś komórce po czym bez zatwierdzenia otwórz inny arkusz i zazacz komórkę. w wierszu adresu pojawi się odpowiedni zapis