Odpowiedzi

2010-01-19T11:20:37+01:00
Y = x + 3
Więc:
x= 1 => y = 4
x= 2 => y=5
x= 3 => y=6
x= 4 => y=7
x=5 => y=8
2010-01-19T11:20:54+01:00
Liczba o 3 większa od liczby x to x+3
liczba 3 razy większa od liczby x to 3x

my mamy liczbę o 3 większą więc musimy dodawać 3

kolumny tabeli będę oddzielała znakiem |

x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
-------------------------
y | 4 | 5 | 6 | 7 | 8