Odpowiedzi

2010-01-19T11:49:41+01:00
1. Powstanie Ziemi (460 mln. lat temu) Ziemia wraz z całym układem słonecznym powstały, gdy ewolucja Wszechświata była już bardzo zaawansowana.
Wszystkie pierwiastki, z których utworzona została Ziemia, powstały w centrach wcześniejszych gwiazd, które zakończyły swe życie w wielkich eksplozjach, uwalniając do przestrzeni kosmicznej ziemski budulec.
2. Powstanie życia (300 mln. lat temu) W tej długiej historii musiał nastąpić moment, w którym materia zaczęła żyć. Nasuwa się tu nie tylko pytanie o pochodzenie życia, lecz przede wszystkim o to, jak odróżnić to. co żyje, od tego, co jest nieożywione. Naukowcy są zgodni, że życie pojawiło się w bardzo odległych czasach. Jego ślady zachowały się bowiem w skalach sprzed 3,8 miliarda lat. Badacze nie są jednak równie jednomyślni, gdy pada pytanie o to, jak powstało życie, ponieważ już samo jego zdefiniowanie jest trudne. Wszystko wskazuje na to że życie powstało bardzo szybko, w ciągu najwyżej kilkudziesięciu milionów lat od powstania płynnych oceanów na Ziemi. Możliwe jest też że życie powstało w przestrzeni kosmicznej skąd przybyło na Ziemię w postaci zarodników. Możliwe jest również że powstało w środowisku odmiennym niż oceany. Obie możliwości jedynie dają życiu więcej czasu na powstanie. Wielu naukowców uważa, że tak szybkie powstanie życia nie tylko nie sprawia żadnych problemów, lecz stanowi jedynie dodatkowe potwierdzenie, że powstanie życia jest to proces który w sprzyjających warunkach zachodzi z bardzo dużym prawdopodobieństwem.
3. Najstarsze skały (4000 mln. lat temu). Najstarsze piętro strukturalne związane jest z hercyńską orogenezą (okres intensywnych ruchów górotwórczych zachodzących w paleozoiku, pomiędzy górnym dewonem, a dolnym permem. ) i zbudowane jest ze skał metamorficznych i skał magmowych głębinowych i skał wulkanicznych.
7 3 7