Odpowiedzi

2009-04-06T17:37:08+02:00
Dysocjacja jonowa kwasów, jest to rozpad cząsteczek kwasów na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej pod wpływem cząsteczek wody.

Dysocjacja kwasu azotowego

HNO₃ -> H+ + NO₃-
4 5 4