Poniższe zdania zapisz w postaci równań lub nierówności:
a) suma liczb xi (-2) jest równa 8.
b) różnica liczby a i liczby 5 jest mniejsza od 13
c) suma dwóch kolejnych liczb całkowitych, z liczb całkowitych, z których pierwsza to x, jest równa 17
d) ilocznyn liczb 5 i x jest mniejszy od 20
e) suma trzech kolejnych liczb parzystych, z których najmniejsza to 2x-2 jest równa 30
f) dwukrotność liczby nieparzystej jest nie większa od 22

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T13:15:45+01:00
A)x+(-2)=8
b)a-5<13
c)x+ (x+1)=17
d5*x<20
e)(2x-2) + (2x)+(2x+2)=30
f)2*(2x-1)<22

mysle, ze jest dobrze
mam nadzieje ze pomoglam :)
1 5 1
2010-01-19T13:29:41+01:00
A) x+-2=8
b) a-5<13
c) x+2x+3x=17
d) 5*x<20
e) (2x-2)+2x+(2x+2)+(2x+4)=30 - nie musi byc nawiasów
f) 2x>22
2010-01-19T13:30:15+01:00
A) x - 2 = 8
b) a - 5 < 13
c) 2x + 1 = 17
d) 5 * x < 20
e) (2x - 2) + 2x + (2x + 2) = 30
6x = 30
f) x = liczba nieparzysta
2x < 22