Odpowiedzi

2010-01-19T13:22:22+01:00
Wł. chemiczne aldehydu mrówkowego:
- ulega reakcji polimeryzacji do poliformaldehydu
- ulega reakcji Próba Tollensa (próba lustra srebrnego)
- ulega reakcji Próba Trommera
- utlenia się bardzo łatwo do kwasów karboksylowych

Wł. chemiczne aldehydu octowego: ulega reakcji utleniania
- ulega reakcji utleniania
- ulega redukcji
- ulega addycji alkoholi i wody
- Próbie Tollensa i Tromera