Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T13:43:16+01:00
Wiersz powstał po tym jak Słowacki będąc w Grecji zwiedził grobowiec Agamemnona.
Utwór można podzielić na dwie części:
Część 1 zawiera obraz przeżyć poety doznanych w grobowcu.
Poeta jest smutny,cichy,pokorny i czuje się mały.Przywołuje on poezję Homera ukazującą zwycięskie czyny Greków.W porównaniu z nią Słowacki odczuwa niedoskonalość i małość własnej poezji ,gdyż może opiewać tylko smutki.Żali się ,że nie jest rozumiany przez współczesnych mu Polaków,że ma "słuchaczy głuchych".
W części 2 poeta nawiązuje do tradycji bohaterskich Greków ,zestawia klęskę Greków pod Cheroneą z klęską powstania listopadowego.Polacy nie potrafili wykazać się takim bohaterstwem i oddaniem w powstaniu listopadowym,jak Grecy pod Termopilami.Słowacki uzależnia wyzwolenie narodowe Polski od wyzwolenia społecznego chłopów.
"Dusza anielska",którą trzeba oswobodzić,to lud pańszczyzniany,dopóki chłop będzie gnębiony przez szlachtę- "czerep rubaszny",oraz trzymany z dala od spraw narodowych,dopóty Polska nie odzyska wolności.
Słowacki twierdzi,że naród polski powinien być "posągiem z jednej bryły".Ostro krytykuje wady szlachty takie jak:lekkomyślność,bezmyślność,ciemnotę,ślepe naśladowanie innych narodów i godzenie się z niewolą.Sam również czuje się winny,poniewaz nie brał udziału w powstaniu listopadowym.
5 2 5